செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. சுனில் கன்னங்கர மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 139 +94 112 369 142
திரு. கே.சி. நிரோஷன் கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 136 +94 112 369 135
திருமதி எம்.எம்.கே.டில்ருக்சி வல்பொல உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 869  
திருமதி. பி.பி. லொக்குகலப்பத்தி பிரதம கணக்காளர் +94 112 369 143  
திரு.கே.ஜி.எச். சேனக பி சில்வா பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 112 369 154 +94 112 369 147
  பணிப்பாளர் (விவசாயம்) +94 112 369 255 +94 112 369 311
திருமதி. டபிள்யூ.ஏ. ஸ்ரீயலதா பெரேரா நிர்வாக அதிகாரி +94 112 369 138  
திருமதி. டி.கே.ஜி.ஆர்.டி. ஜயசேன கணக்காளர் +94 112 369 152  
திருமதி. லலிதா எம். கமகே பொறியியலாளர் +94 112 369 146  
திரு. ஏ.ஜி.எஸ். அசோக குமார உதவி சமுர்த்தி ஆணையாளர் +94 112 369 161 +94 112 369 165
  சிரேஷ்ட புள்ளியியல் நிபுணர் +94 112 369 161  
திரு. பந்துல ஹேரத் உதவி வெடிப்பு கட்டுப்பாட்டாளர் +94 112 369 158  
  ஊடக அதிகாரி    
  அலுவலக பொறுப்பதிகாரி (நியம அளவீட்டு பிரிவு) +94 112 391 079  
திரு. சுனில் ரணசிங்க மாவட்ட இளைஞர் சேவை அதிகாரி +94 112 422 811  
  மாவட்ட டி.எம்.சி அதிகாரி +94 112 434 028